UTBILDNING SÄKERHETSSKYDD
OCH OPTIMERAD TEKNIKDRIFT

Stärk verksamhetens förmåga att förebygga, hindra och hantera allvarliga händelser och kriser. Vår support inkluderar allt från risk- och sårbarhetsanalyser till krisövningar, samt utbildning inom teknikdrift av anläggningar.

Utbildning säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddsorganisation – Vi utbildar eller utvecklar er organisation för att själva eller tillsammans med oss upprätta egna processer och rutiner inom säkerhetsskyddsarbetet för att på ett enklare sätt komma fram till att teckna säkerhetsskyddsavtal (SUA) med leverantörer m.m.

Inom Säkerhetsskydd har vi även utbildningar för leverantörerna till er, t.ex. säkerhetsskyddsanalyser, dokumentation och bakgrundskontroller av personal för att möta lagkraven som ställs på säkerhetsskyddet.

Krishantering – Genom att stärka och förbereda verksamheten med krishantering och övning av krishantering, kan kriser reduceras eller t.o.m. förhindras.

Krisövning – Vi genomför övningar för att i grupp kunna förekomma eller reducera uppkomna kriser. För att övningarna skall vara optimala, behöver dessa vara väl förberedda av erfarna övningsledare. Vi är utbildade av MSB i stabsarbete, stabschef och LÖL (lokal övningsledare).

Teknik och teknisk infrastruktur

Läs mer >

Säkerhet och säkerhetsskydd

Läs mer >

Utbildning teknikdrift av anläggningar

Utveckla organisationen och optimera anläggningarna!
Tillsammans går vi igenom er organisation, gör en GAP-analys om förutsättningarna och vad som krävs. I nästa steg utbildar eller utvecklar vi er organisation att själva upprätta egna processer och rutiner för teknikdriften av verksamhetens anläggningar, internt eller med hjälp av lokala resurser.

I vår portfölj ingår även utbildning av driftpersonal, för att sköta underhåll eller att snabbt kunna begränsa skador och starta krishanteringen. Med rätt beredskap och kunskap och förutsättningar blir det linjearbete istället för krisarbete.

Målet är att få en fördjupad kunskap om anläggningarna och dess teknikdrift:

  1. Snabbare respons på ett fel.
  2. Minskade kostnader för service.
  3. Lokalt förankrad kunskap och resurser för en ökad motståndskraft mot yttre störningar.

Teknik och teknisk infrastruktur

Läs mer >

Säkerhet och säkerhetsskydd

Läs mer >