Säkerhet och
säkerhetsskydd

Utförandet av flertalet säkerhetsåtaganden på stabsnivå har medfört en gedigen erfarenhetsbank. Några exempel på vår säkerhetskompetens är säkerhetsskydd, säkerhetsadministration, SUA-avtal, Processer och instruktioner för säkerhetsskydd, riskanalyser, katastrof- och kontinuitetsplanering samt praktisk utbildning och övning.

Riskanalyser

Med riskanalyser kartläggs hur man kan nå en ökad nivå av säkerhet inom alla områden – som informationssäkerhet och fysisk säkerhet.

Krishantering och krishanteringsplan

Genom att stärka och förbereda verksamheten med krishantering och övning av krishantering, kan kriser reduceras eller t.o.m. förhindras. Vi har dokumenterad erfarenhet av att ta fram planer (bl.a. katastrofplanering/ kontinuitetsplanering BRP/BCP) som ger ett mycket starkt stöd – när de verkligen behövs.

Kontinuitetsplan

System, resurser eller tillgångar som är satta ur drift eller inte är tillgängliga, innebär stora avbräck för en verksamhet, exempelvis IT-system eller elförsörjning. En bra kontinuitetsplan hjälper till att snabbt ställa om vid ett avbrott.

Teknik och teknisk infrastruktur

Läs mer >

Krisutbildning

Det krävs övning för att kunna förekomma eller reducera uppkomna kriser. För att övningarna skall vara optimala för organisationen, behöver dessa vara väl förberedda av erfarna övningsledare. För oss innefattar det erfarenheter av bl.a. stabsmetodik, krisledning och övningsledarutbildning inom MSB.

Konsultation inom säkerhetsskydd

  • Rådgivning
  • Upprättande av processer och rutiner
  • Hjälpa verksamheter att bygga upp en säkerhetsskyddsorganisation för att t.ex. kunna teckna säkerhetsavtal (SUA).
  • Övningar
  • Granska/avhemliga tekniska dokument inför upphandlingar
  • Utvärdering och besiktning med MSB’s krav och riktlinjer som grund av IT-utrymmen

Teknik och teknisk infrastruktur

Läs mer >