TEKNIKNODER för
AVBROTTSFRI DRIFT

Vi levererar tekniknoder för stadsnät, pumpstationer och andra teknikrum. Noderna är tillverkade i kompositteknik som ger en stark men lätt konstruktion med god isolering och miljötålighet. De är försedda med värme/kyla, reservkraft och UPS-system för avbrottsfri drift i anpassade konfigurationer. Kort leveranstid och en attraktiv totalkostnad är bara en del av fördelarna.

Arbetsmiljö

 • Arbete inomhus förkortar servicetiden
 • Bra ergonomi för personal
 • Torrt – inga tält eller gasvärmare längre
 • Grundventilation – 2 st ventiler

Fysisk säkerhet

 • Skyddad elmätare med låsbart mätarskåp
 • Säkra fiberintag ner i grund
 • Förankring i betonggrund
 • Inbrottsskyddad dörr från RC4 till RC5
  enligt SSEN-1627
 • Brandsläckare (Kolsyra)

Klimatkontroll

 • Kylaggregat och frikyla
 • Elvärmare
  Driftsekonomi
 • Välisolerad konstruktion: U-värde
  (isoleringsvärde) 0,34w/m2 °C
 • Underhållsfri

El- och kraftsystem

 • Avbrottsfri drift, UPS-system/batterier
 • Elcentral med reservkraft intag
 • Nödbelysning
 • Utebelysning med rörelsevakt

Kontakta oss gärna för detaljerade specifikationer.