Teknik och Säkerhetskonsult AB

Serviceanmälan/förfrågan

Här kan du göra en service/felanmälan på din anläggning
eller bara ställa en förfrågan.

 

Teknik och Säkerhetskonsult AB

En presentation av våra tjänster.

Säkerhet och teknisk robusthet i unik kombination
Teknik och Säkerhetskonsult AB (TSKAB) har en unik kombination av säkerhetskompetens med teknisk design och konstruktion för t.ex. datorcenter eller annan viktig infrastruktur.

TSKAB har gedigen och lång erfarenhet av flertalet säkerhetsåtaganden i egenskap av f.d. säkerhetschef. Exempel på säkerhetskompetens; säkerhetsskydd, säkerhetsadministration, SUA-avtal, skyddsinstruktioner, riskanalyser, katastrofplanering (BCP/BRP) samt praktisk utbildning och övning.

Den tekniska kompetensen omfattar allt ifrån teknisk design, robusthet, projektering, installation, tester, kontroll samt råd för dokumentation gällande El, kyla, reservkraft.

Den unika kombinationen av lång erfarenhet med djup kunskap inom såväl säkerhet som teknisk design och rådgivning inom exempelvis datacenter gör TSKAB unika på marknaden.

 Säkerhet och säkerhetsskydd

 • Säkerhetsskyddsarbete (SUA (avtal), säkerhetsskyddsavtal, intervjuer, administration, utbildning, träning, processer och rutiner)
 • Säkerhetsskyddsarbete kring tekniska upphandlingar, klassificeringar och genomförande.
 • Stabsarbete/krisledning (Utb. Stabschef och Stabsmetodik) / LÖL (Lokal Övnings Ledare)  (utbildad av MSB)

Teknik och teknisk infrastruktur

 • Rådgivning inom Teknisk infrastruktur (El, Kyla, UPS, Reservkraft)
 • Konstruktion och design
 • Teknisk upphandling
 • Beställarstöd
 • Installationsledning
 • Prov, testning och funktionskontroll
 • Felsökning och felavhjälpning
 • Kontroll och besiktning
 • Förbättringar och optimeringar samt planer och processer.
 • Årsöversyner
 • Installation

Exempel på teknikområden som vi verkar inom:

 • Placering av tekniska anläggningar (riskanalys)
 • Uppbyggnad, konstruktion och skalskydd
 • Larmsystem och inpassering
 • Lås och fysiskt skydd
 • Lokala elkraft (nät, UPS, batterier, reservkraft)
 • Kyla och miljö
 • Brandsäkring och släcksystem
 • Teknisk övervakning, CCTV
 • Skydd mot vätska

Vi verkar inom samtliga branscher:

 • Myndigheter
 • Landsting/regioner
 • Kommuner
 • Länsstyrelser
 • Industri
 • Bank och finans
 • IT
 • Teleko
 • Retail
 • Elbolag
 • Privata företag

Certifikat:

 • Registrerat elinstallationsbolag (Elsäkerhetsverket)
 • Certifierat för kylinstallation klass 1 (INCERT)
 • Personliga certifierat och ytterligare dokumentation på förfrågan
Teknik och Säkerhets­konsult AB

Teknik och Säkerhets­konsult är Nordisk StayOnline partner

Vill du beställa något ur katalogen? Fyll i formuläret nedan:

Artikel 1

Artikelnummer*

Antal*

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 2

Artikelnummer

Antal

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 3

Artikelnummer

Antal

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 4

Artikelnummer

Antal

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 5

Artikelnummer

Antal

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 6

Artikelnummer

Antal

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 7

Artikelnummer

Antal

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 8

Artikelnummer

Antal

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 9

Artikelnummer

Antal

Benämning

Lägg till en produkt

Artikel 10

Artikelnummer

Antal

Benämning

Kundnummer

Beställningsnummer

Företagsnamn

Namn

Telefonnummer

E-post*

captcha