Teknik och teknisk
infrastruktur

I säkerhetsuppdragen erbjuder vi teknisk design och rådgivning inom exempelvis datacenter/kommunikationsnoder/stadsnät. Den tekniska kompetensen omfattar bl.a. teknisk konstruktion/design, projektering, installation, avprovning, kontroll/besiktning samt råd för dokumentation inom el, kyla och reservkraft.

Teknisk konsultation

 • Rådgivning inom Teknisk infrastruktur (El, kyla, UPS, reservkraft)
 • Konstruktion och design
 • Teknisk upphandling
 • Beställarstöd
 • Installationsledning
 • Prov, testning och funktionskontroll
 • Felsökning och felavhjälpning
 • Kontroll och besiktning
 • Förbättringar och optimeringar samt planer och processer.
 • Årsöversyner/besiktningar

Säkerhet och säkerhetsskydd

Läs mer >

Exempel på teknikområden

 • Placering av tekniska anläggningar (riskanalys)
 • Uppbyggnad, konstruktion och skalskydd
 • Larmsystem och tillträdeskontroll
 • Lokal elkraft (nät, UPS, batterier, reservkraft/bränsleceller)
 • Kyla och miljö
 • Brandsäkring och släcksystem
 • Teknisk övervakning, CCTV

Organisationer/Branscher

 • Myndigheter
 • Landsting/regioner
 • Kommuner
 • Länsstyrelser
 • Industri
 • Bank och finans
 • IT
 • Telecom
 • Retail
 • El/energibolag
 • Privata företag

Certifikat och referensuppdrag

Registrerat elinstallationsbolag (Elsäkerhetsverket)
Certifierat för kylinstallation klass 1 (INCERT)
Certifierat för Termografi klass 2 enl. SBF 1031:3 (SBSC)
Personliga certifieringar och ytterligare dokumentation på förfrågan.
Referensuppdrag/kundcase lämnas endast ut efter godkännande av uppdragsgivare.

Säkerhet och säkerhetsskydd

Läs mer >